Градејки го своето портфолио, се градиме себеси. Во светот полн со различности сакаме да бидеме уникат.
Анастасов Лимитед ДООЕЛ Град Делчево
Друштво за производство, трговија и услуги

Web дизајн

Со огромно искуство во изработка и менаџирање на интернет сајтови и портали успешно работиме од 2008 година

Брегалнички портал

Macedonian Times

www.hope.mk

Hotel Makedonija

Digilit

Дестинација Делчево

Agrar.mk

Palma.mk

Intel Legis

RCZ Delcevo

… и многу други www платформи

Web дизајн технологии

Врз основа на потребите на нашите клиенти за брзи, динамични, модерни и репрезентативни интернет плтформи и апликации, работиме со најсовремените CMS (Content Management Script) алатки кои гарантираат задоволни клиенти

phpBB CMS
WordPress CMS технологија

Регистрација на домен

Закупете го посакуваниот домен (интернет адреса) за вашиот веб сајт од каде ќе започне растот на вашиот бизнис

Провери достапност на посакуваниот домен:


Хостинг

Нашата компанија располага за моќни, стабилни и брзи сервери во дата центри ширум светот. Овозможуваме хостинг услуги за домашни и странски клиенти базирани на најсовремени технологии и практики во светски рамки.