АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Град Делчево е мултисекторска компанија создадена со единствена цел: да бидеме ПОИНАКВИ од сите останати

Колку и да звучи неверојатно, ние веруваме во МОЌТА НА ЗНАЕЊЕТО пренесена низ иновација која потекнува од систем на естетски и општествени околности кои создаваат ТРАЈНИ ВРЕДНОСТИ.

АНАСТАСОВ ЛТД не е само ИМЕ.

Во него е содржана моќта на долгогодишна ТРАДИЦИЈА и ИСКУСТВО. И секогаш се стремиме со НАЈСОВРЕМЕНИ алатки, знаења и практики да овозможиме НОВА ЕНЕРГИЈА, нова перспектива за нашите клиенти. За нас ДОВЕРБАТА на нашите клиенти е врвна придобивка во нашата работа, која никогаш нема да ја изневериме. ДОГОВОРОТ е ДОГОВОР.