Поинакви од сите останати

АНАСТАСОВ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Град Делчево е мултисекторска компанија создадена со единствена цел: да бидеме ПОИНАКВИ од сите останати Колку и да звучи неверојатно, ние веруваме во МОЌТА НА ЗНАЕЊЕТО пренесена низ иновација која потекнува од систем на естетски и општествени околности кои создаваат ТРАЈНИ ВРЕДНОСТИ. АНАСТАСОВ ЛТД не е само ИМЕ. Во него е содржана […]

Read more