Дали баш Вам Ви е потребен Интернет портал?

Кои се основната улога и потреби за Вашиот бизнис да биде присутен на интернет?

Многумина бизнисмени кои се сопственици на Микро и Мали претпријатија постигнале соодветно ниво на развој на нивниот бизнис без да поседуваат интернет страница. На ваков начин тие обезбедуваат лимитиран приход за себе и плати за своите вработени.

Обично ваквите бизниси работат на помал географски простор на ниво на еден град или општина. Дали станува збор за трговска дејност или услужна дејност бизнисот претежно е базиран на директен личен контакт кој што го реализираат комерцијалисти.

Но времињата се променети!

Во ера на глобална интернет комуникација малите бизниси згаснуваат под притисок на поголемите стопански субјекти. Со други зборови големите ги јадат помалите.

И не! Не мора да е така!

Причината за пропаѓањето на малите бизниси е пред се затоа што не можат ефективно да се адаптираат на новите пазарни услови диктирани од глобалната дигитализација.

Секој ден гледаме како производи произведени во некој подрум во Кина, Индонезија, Тајван, Јужна Кореја ги запоседнуваат продавниците и пазарите во нашите маала.

Тоа го прави моќта на интернет комуникацијата и глобалните интернет алатки за комуникација, маркетинг и продажба.

Времињата на трчање по клиенти со тетратката во раце се завршени!

Во денешно време компанија која што не е присутна на интернет едноставно е осудена да пропадне.

Одберете од нашата палета на услуги пакет кој што одговара најсоодветно за вашите потреби

WEB DESIGN ПАКЕТИ

Basic

295.9

/еднократно

 • До 4 страни
 • (функционални линкови)
 • Уникатен дизајн
 • Уреднички пристап
 • StarterHost пакет
 • 2 службени e-mail адреси
 • Бесплатен домен

Ultimate

999.9

/еднократно

 • До 4 страни
 • (функционални линкови)
 • Уникатен дизајн
 • Уреднички пристап
 • StarterHost пакет
 • 2 службени e-mail адреси
 • Бесплатен домен

Basic+

385.9

/еднократно

 • До 8 страни
 • (функционални линкови)
 • Двојазична поддршка
 • Уникатен дизајн
 • Уреднички пристап
 • StarterHost пакет
 • 2 службени e-mail адреси
 • Бесплатен домен

Одржување и Ажурирање

50-370

/месечно*

 • Договор на 6 месеци
 • Договор на 12 месеци
 • Договор на 24 месеци
 • * зависно од зачестеноста на ажрирање
 • Со можност за доплата за креирање на содржини од страна на искусен тим на уредници

Master

595.9

/еднократно

 • До 20 страни
 • (функционални линкови)
 • Двојазична поддршка
 • Уникатен дизајн
 • Уреднички пристап
 • RegularHost пакет
 • 15 службени e-mail адреси
 • Бесплатен домен

Интернет продавница

???

/побарај најдобра цена

 • Опција со склучување на месечен договор
 • Опција со плаќање на еднократен надоместок