Наше портфолио

Web дизајн Со огромно искуство во изработка и менаџирање на интернет сајтови и портали успешно работиме од 2008 година Брегалнички портал Macedonian Times www.hope.mk Hotel Makedonija Digilit Дестинација Делчево Agrar.mk Palma.mk Intel Legis RCZ Delcevo … и многу други www платформи Web дизајн технологии Врз основа на потребите на нашите клиенти за брзи, динамични, модерни…

Read more
Изберете нов корпоративен сајт за едноставна и ефикасна комуникацијата со вашите клиенти

Кога нивото и обемот на ваши услуги како и бројот на производи кои што се дел од портфолието на вашата фирма ќе нарасне до таа мера што ви треба поефикасен начин на нивна организација и структурирање, тогаш можеме да позборуваме за нашиот MASTER пакет кој што веројатно е вистинско решение за вашат компанија. Приспособливоста на…

Read more
Започнете да отскокнувате од просекот! Обезбедете свој нов веб сајт за раст на вашиот бизнис

Дали баш Вам Ви е потребен Интернет портал? Кои се основната улога и потреби за Вашиот бизнис да биде присутен на интернет? Многумина бизнисмени кои се сопственици на Микро и Мали претпријатија постигнале соодветно ниво на развој на нивниот бизнис без да поседуваат интернет страница. На ваков начин тие обезбедуваат лимитиран приход за себе и…

Read more